Metodeudvalgets rapport

I 1995 nedsatte den daværende regering et treparts udvalg der skulle se på Arbejdstilsynets håndtering af det psykiske arbejdsmiljø. Det primære resultat var dengang en opdeling i det som Arbejdstilsynet måtte forhold og det de forhold som arbejdstilsynet ikke måtte gå ind i.

Der er ikke sket de store ændringer siden da, dog blev det ved en lovændringer beslutte at gøre mobning og chikane til et område, som virksomhederne er forpligtet til at forebygge i forhold til, og det er derfor også blevet et område som Arbejdstilsynet skal gå ind i.

Via linket nedenfor kan du læse metodeudvalgets rapport.

Psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet

Social dumping i byggeriet

Dårlig løn, farligt og usundt arbejdsmiljø og stor risiko for at blive snydt, det er hverdagen for en stor gruppe udenlandske arbejdere i Danmark. Hvis det skal stoppes så må danske arbejdsgivere påtage sig ansvaret for at vilkårene hos deres underleverandører er i orden, mener Palle Bisgaard, formand for byggegruppen i Træ Industri Byg i København

Af Hans Brinkmann

Læs resten

Viden om

AAA har en lang tradition for at udarbejde oplysende materialer om arbejdsmiljø, Især i 80*erne havde AAA mange udgivelser, da der på daværende tidspunkt manglede materialer om arbejdsmiljø. Behovet for pjecer og håndbøger er ikke længere så stort, idet institutioner om Arbejdstilsyn, branchearbejdsmiljøråd og fagforeninger i høj grad sørger for dette.

AAA har dig tradition for at udgive materialer i forbindelse med Arbejdsmiljøets Internationale Dag samt hvis der er områder, hvor der er behov for et kritisk indspark.

Nogle af de materialer som er udgivet gennem tiden findes nedenfor.