Når myndighederne er flintrende ligeglade

Historien om byggeriet på Mønten er et eksempel på, hvor uforberedte eller ligeglade myndighederne har taget imod den fremmede arbejdskraft

Af Hans Brinkmann

Social dumping er ikke kun et spørgsmål om at udenlandsk arbejdskraft misbruges og underbetales, de arbejder ofte med livet som indsats på byggepladser hvor sundhed og sikkerhed er en by i Rusland. Og de danske myndigheder ser tilsyneladende magtesløse til, når elementære sikkerhedsregler overtrædes igen og igen. Det viser sagen fra byggeriet på Mønten, som AAA har fået aktindsigt i. 14 gange inden for godt et år (fra dec. 07 til marts 09) var Arbejdstilsynet på kontrolbesøg for at tjekke arbejdsforholdene på pladsen og hos de to polske firmaer, Gitek og Keflar Invest. Besøgene udløste 19 påbud. Mellem de mange besøg sendte AT et hav af rykkere, fordi firmaerne ikke overholdt de svarfrister, som var givet. Trods strømmen af påbud lykkedes det aldrig nogen sinde at få styr på arbejdsmiljøet på pladsen. Og de polske firmaer blev aldrig straffet.

– Det skyldes juridiske overvejelser om, hvorvidt sagerne ville kunne holde i retten, forklarer centerjurist i AT Arendse Jacobi. Selvom det på Mønten var de samme overtrædelser, som gik igen, så var det ikke muligt at løfte bevisbyrden og bruge muligheden for at give en bøde for gentagelser, selvom det efter arbejdsmiljøloven er en skærpende omstændighed.

Problematisk arbejdsplads
– Mønten var en problematisk arbejdsplads. Men de efterkom påbuddene, og så kan det være svært at bevise, at en ny overtrædelse er en gentagelse. Hvis de f.eks. har bragt et stillads i orden, og man 14 dage efter finder samme fejl på et andet stillads på pladsen, så kan være juridisk svært at bevise, at der er tale om en gentagelse, siger hun. De juridiske problemer hænger sammen med skabeloner, som de tilsynsførende i AT bruger, når de udsteder påbud. Ifølge centerjuristen er de nu lavet om, så de så at sige skulle kun holde i byretten.

Bøder her og nu
– Hvis Arbejdstilsynet ville bruge deres mulighed for at udstede administrative bøder, så havde Mønten været et oplagt sted at begynde. Det er skræmmende at konstaterer, at de polske firmaer har været fuldstændig lige glade med arbejdsmiljøet og Arbejdstilsynets krav, siger Freddy Ridderhaugen, Byggefagenes Samvirke i København som har set akterne..
– De gjorde det AT umiddelbart forlangte og satte f.eks. et rækværk op, men dagen efter, var det væk igen. I øvrigt virker det helt forunderligt, at Arbejdstilsynet skriftligt har måttet rykke for svar på strakspåbud. Når fristen ikke overholdes, så burde det straks mødes med en sanktion. Og når tingene bliver ved at gå skævt, så burde det udløse voksende bøder, indtil firmaet retter ind, siger han.

Uden for pædagogisk rækkevidde Han mener også, at der burde være mulighed for at gribe ind over for den sikkerhedskoordinator, som har ansvaret for byggepladsen.
– Man burde kunne stoppe en, som bare fortsætter med at se helt bort fra kravene til sikkerheden. Det svarer til, at vi tillod folk at køre videre i trafikken i beruset tilstand, siger Freddy Ridderhaugen.
– Det er jo nøjagtigt de samme ting, som går igen og igen. Det lykkedes aldrig at få lavet en realistisk sikkerhedsplan for pladsen, og trods gentagne påbud om at bruge en rådgiver, så sker det aldrig. Det rager tydeligvis arbejdsgiveren en papand, siger han. Og Mønten er ikke enestående, situationen er den samme på lang de fleste byggepladser, hvor der arbejder udenlandsk arbejdskraft.
– Lige nu er der østarbejdere på hver femte byggeplads i Storkøbenhavn. Forholdene er ikke bedre end på Mønten, men entreprenørerne er helt uden for Arbejdstilsynets pædagogiske rækkevidde, siger Freddy Ridderhaugen.

Myndigheder uden muskler Byggefagene retter ikke skytset mod Arbejdstilsynet men mod politikerne :
– Siden østudvidelsen har man været flintrende ligeglade med, at der er kommet en strøm af østarbejderre, som både bliver underbetalt og arbejder under usle vilkår. Det er kun fagbevægelses brede indsats, der har tvunget politikerne til nogle beskedne foranstaltninger. Kun fordi vi igen og igen og så igen, har råbt op, er der sket lidt, siger Freddy Ridderhaugen.
– EU tillader at arbejdskraften bevæger sig helt frit. Det er der tilsyneladende økonomiske fordele ved, men man burde vide, at det også koster noget. Men man har overhovedet ikke gennemtænkt, hvad der skal til af lovgivning og ikke mindst ressourcer til kontrol. Hvis den trafik skal foregå på anstændige vilkår, siger han. Han understreger, at det ikke handler om en kamp imod de udenlandske kolleger, men om lige vilkår.

Krænker retsbevidsthed Konsekvenserne af østfirmaernes indtog på byggepladserne er ved at gå op for de danske håndværksmestre.
– De firmaer, som følger spillereglerne, står på sidelinjen og spørger : Hvordan kan det lade sig gøre ? Det krænker retsbevidstheden, og det er gået op for dem, at de bliver trykket, ikke bare på den lave løn, men også på de investeringer der skal til for at sikre arbejdsmiljøet, siger Freddy Ridderhaugen.

Myndighederne skal være der Det er helt afgørende for fagbevægelsen, at politikerne nu vågner op, og afsætter de nødvendige ressourcer, mener Freddy Ridderhaugen.
– Det handler ikke om, at vi ikke kan klare vores del i fagbevægelsen. Vi skal nok fortsætte med at kontrollere løn- og ansættelsesvilkår ude på pladserne. Men det er afgørende at myndighederne er der, når vi bringer sagerne videre. Derfor må Arbejdstilsynet have de folk, der skal til, så der kan blive fulgt op, siger han.
– Læren af Mønten er, at det ikke er nok med en pæn lovgivning. Hvis den ikke bliver håndhævet med sanktioner, så gør det næsten tingene værre, siger Freddy Ridderhaugen.

Gitek har fået følgende påbud :

Sag nr. 20070066878
– Strakspåbud om at sikre orden og ryddelighed
– Strakspåbud om at sikre mod nedstyrtning
– Påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at sikre mod nedstyrtning

Sag nr. 20080033902
– Strakspåbud om at sikre mod nedstyrtningsfare

Kefler har fået følgende påbud :

Sag nr. 20080045324
– Strakspåbud om at kunne fremvise en plan for sikkerhed og sundhed på byggepladsen Sag nr. 20080017898
– Påbud om at opdatere plan for sikkerhed og sundhed
– Påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at opdatere plan for sikkerhed og sundhed
– Strakspåbud om at sikre mod nedstyrtning ved udgravning i gården
– Strakspåbud om at opdatere plan for sikkerhed og sundhed
– Strakspåbud om at rydde op og rengøre for støv indendørs Sag nr. 20080027632
– Vejledning om træk,skub og løft ved håndtering af materialer og andet
– Vejledning om brug af høreværn Sag nr. 20080049538
– Strakspåbud om a tsikre at der foreligger en plan for sikkerhed for byggeriet på byggepladsen Sag nr.20090008631
– Strakspåbud om at sikre fælles adgangsveje udendørs på byggepladsen
– Strakspåbud om at sikre forsvarlige fælles adgangsveje inde i bygningen
– Påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at efterkomme påbud om at sikre fælles adgangsveje udendørs på byggepladsen Sag nr. 20090012230
– Strakspåbud om at etablere sikring imod færdsel på områder med risiko for nedstyrtning- og faldulykker på 1. og 2. sal
– Strakspåbud om at overholde lovpligtige eftersyn på gaffeltruck Sag nr.20090029438
– Strakspåbud om atafholde sikkerhedsmøder med referat. Sag nr.20080071408
– Strakspåbud om at sikre orden og ryddelighed på byggepladsen
– Strakspåbud om at sikre adgangstrappe i østfløjen for nedstyrtningsfare
– Vejledning om skimmelsvamp Sag nr. 20080076820
– Strakspåbud om at sikre mod nedstyrtningsfare fra bygning ud mod gården

Der er lukket for kommentarer.