Det forhåndenværende søm

Prisen gives til en organisation, virksomhed eller enkeltperson, som udmærker sig ved at trække arbejdet for et bedre arbejdsmiljø i den forkerte retning.

 

De seneste års prismodtagere :

2011

Pihl & Søn

2008soem2

EU – via balloner op i den blå luft for forsøg på forringelser af lovpligtige danske arbejdsmiljøuddannelser p.gr.a. Anerkendelsesdirektivet. Efter nogle seje træk lykkedes det dog på falderebet en række fagforeninger at få krav om danske uddannelser – bl.a. vedr. stilladsuddannelse – ind i den danske lovgivning.

2007

3Fs chefforhandler ved overenskomsten på industriområdet ;Børge Frederiksen, for ikke ar yde en tilstrækkelig indsats under OK 2007 for at forbedre arbejdsmiljøforholdene for skifteholdsarbejdere

2006

Dansk Folkeparti’s arbejdsmarkeds ordfører, Bent Bøgsted for opbakning til regeringens “arbejdsmiljøreform”, der blandt andet afskaffede BST.

2005soem

Praktiserende Lægers Organisation for lægers mangelfulde anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser

2004

BVQI for at miljøcertificere en virksomhed som efterfølgende fik adskillige påbud fra Arbejdstilsynet.

2003

Skanska for elendig ledelse af byggearbejdet på ombygningen af Daells Varehus.