Metodeudvalgets rapport

I 1995 nedsatte den daværende regering et treparts udvalg der skulle se på Arbejdstilsynets håndtering af det psykiske arbejdsmiljø. Det primære resultat var dengang en opdeling i det som Arbejdstilsynet måtte forhold og det de forhold som arbejdstilsynet ikke måtte gå ind i.

Der er ikke sket de store ændringer siden da, dog blev det ved en lovændringer beslutte at gøre mobning og chikane til et område, som virksomhederne er forpligtet til at forebygge i forhold til, og det er derfor også blevet et område som Arbejdstilsynet skal gå ind i.

Via linket nedenfor kan du læse metodeudvalgets rapport.

Psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet

Der er lukket for kommentarer.