Generalforsamling og vedtægter

AAA holder generalforsamling hvert år i maj måned.

Der vælges en bestyrelse på 8 personer plus to suppleanter. Bestyrelsen udpeger formanden og kasserer. Det tilstræbes, at der er et lige antal repræsentanter fra arbejder- og akademikerside.