Air to Breathe (Documentary with english subtitles) How tó organize and fight in the car industry. A look back with a film and discussion with the workers activist Wolfgang Schaumberg

AAA indbyder til møde tirsdag den 22. januar kl. 17.00-19.30

Mødet holdes i 3F – København, Peter Ipsens Allé 25, 2400 København NV

Aktionsgruppen får besøg fra Tyskland. Vi får besøg fra 2 tyske arbejdere. De vil præsentere en helt ny film om deres erfaringer med en strejke i 2004.

Mødet vil foregå på engelsk

Air to Breathe (Documentary with english subtitles)
How tó organize and fight in the car industry. A look back with a film and discussion with the workers activist Wolfgang Schaumberg

15 years have passed since the Opel-workers in Bochum stopped the production in 2004 in a Wildcat Strike: After six days their strong arms had hit the world market production hard, several plants of the parent company GM stood still.

The GoG has been an active group since 1972 as part of the workforce at the Opel plant in Bochum for decades. They were from IG Metall (Union) and kept active in favour of the workers, using the possibilities auf the German Labour law as well as several wild strikes,  for the persistent struggle for daily reductions in working hours, the attempt to establish a link between the GM workforces in Europe and finally against the closure of the company, the colleagues have left no stone unturned in order to wrest concessions from the company and fight the capitalist normal operation at Opel.

In order to make these experiences accessible, the GoG colleagues commissioned labournet.tv to make a film about the history of the GoG and the Bochum Opel workforce. Wolgang Schaumberg has been Opel worker an still regularly meets with his GoG collegues.

Wolgang Schaumberg: Former Opel Worker, GoG member, founding member and part of the association’s board of Forum Arbeitswelten.

Karsten Weber: Industrial electrician, film maker, member of Forum Arbeitswelten, with a political focus on precarious work.

Der vil blive budt på en sandwich, så tilmelding senest den 17. januar på aaa@aktionsgruppen.dk

Globalisation from below Developing grassroots exchange networks between China and Germany

AAA indbyder til møde tirsdag den 21. januar 2020 kl. 17.00-19.00

Mødet holdes i 3F – København, Peter Ipsens Allé 25, 2400 København NV

Aktionsgruppen får besøg fra Tyskland. Vi får besøg fra 2 tyske arbejdere, som arbejder med at oprette netværk med kinesiske arbejdere. Se deres præsentation nedenfor.

Mødet vil foregå på engelsk, men vi har aktivister som godt kan hjælpe med at hvisketolke, hvis man har brug for det.

Germany and China are often seen as leading forces in global economy. The global wealth is being produced by the workers and the workers are an active force in the developments. The rise of the Chinese economy is dominating the headlines of the media and there is only little interest in the workers struggles in this development. 2008 the German NGO “Forum Arbeitswelten – China und Deutschland” was formed to focus on labour issues. It is active in building up an exchange of information and direct contacts between labour activists and ordinary workers. Films have been subtitled, studies on the workers situation in both countries have been released in Chinese and German and Groups of workers and activists got the opportunity to visit the other country. Meetings have been arranged with trade unions in both countries where possible and independently where necessary. Some events had to be organized in a clandestine framework.

Wolfgang Schaumberg and Karsten Weber will talk about the experiences of this NGO and the growing difficulties under increasing surveillance and repression in the Xi Jinping era.

Wolgang Schaumberg: Former Opel Worker, GoG member, founding member and part of the association’s board of Forum Arbeitswelten.

Karsten Weber: Industrial electrician, film maker, member of Forum Arbeitswelten, with a political focus on precarious work.

Der vil på mødet blive budt på en sandwich, så det er derfor nødvendigt med tilmelding på aaa@aktionsgruppen.dk . Dette senest den 17. januar 2020.

AAA indbyder til årsmøde den 6. apil 2019

På årsmødet fastholder vores fokus på årsager og konsekvenser af det prekære arbejdsmarkedet – og vi fastholder ligeledes vores fokus på det psykiske arbejdsmiljø – denne gang med en kritisk vinkel på den stigende individualisering.


Program:
9.30-10.00 – Indskrivning og morgenmad
10.00-12.00 Birger Steen Nielsen RUC: Oplægget er et forsøg på at give et bud på hvordan vi kan forstå tendensen til udbredelse af prekært arbejde som et arbejdsmarkedsfænomen der hænger sammen med mere omfattende samfundsmæssige forhold. Hvis vi vil sætte os til modværge mod prekarisering, må vi diskutere nogle basale dynamikker i økonomien og på arbejdsmarkedet – og også i arbejdsmarkedspolitikken, herunder aktiveringsregimet. Men vi må samtidig også have et blik for anderledes sociale og kulturelle ændringer forandringer, bl.a. ønsker og holdninger i forhold til ”at arbejde”: ønsker om en fri tid. Det kan vi ikke overlade til neoliberalisterne. Hertil kommer så hele bæredygtighedsspørgsmålet. Det er afgørende at se de indre sammenhænge mellem disse forskellige dimensioner og forbinde dem i en radikal reformpolitik.”
12.00-13.00 Frokost
13.00-15.00 Christian Koch professor ved Chalmers tekniske højskole (oplægget holdes på dansk): Arbejdsmiljøet i Sverige. En række svenske forskere er kommet med et samlet bud på udviklingen i det svenske arbejdsmiljø. Christian Koch har selv haft fokus på udviklingen i den svenske byggebranche, men vil brede perspektivet ud til det samlede svenske arbejdsmarked.

Mødet afholdes i 3F København; Peter Ipsens Allé nr. 27, 2. sal, 2400 København Nv


Tilmelding sker på aaa@aktionsgruppen.dk senest den 28. februar. Det koster 100 kr. at deltage – studerende, pensionister o.lign. 50,00 kr. Der betales ved indgangen – kontant eller mobilpay.


Udtalelse fra den 15.ende European Work Hazards Konference

I forbindelse med afholdelse af EWHN´s 15. internationale arbejdsmiljøkonference i København den 20 – 22 september 2018, har 60 arbejdsmiljøprofessionelle og fagforeningsfolk fra hele Europa været samlet for at diskutere fremtidens arbejdsforhold i en digital tidsalder.

Både regeringer og fagforeninger er udfordret af en ny virkelighed.
Den digitale revolution muliggør udveksling af varer og tjenesteydelser udenfor myndigheders kontrol og fremmer vilkår, der ikke lever op til selv basale arbejdstager rettigheder:

– Working Poor, Parttime Workers, Migrant Workers etc. er begreber, som er blevet et livsvilkår for mange.

Med den nuværende udvikling vil elendigheden fortsætte og vokse.

Vi må derfor kræve at EU tager et opgør med ”better regulation” og i stedet tiltræder en social protokol, for at sikre grundlæggende arbejdstagerrettigheder – også i fremtidens jobs.

STOP TTIP & CETA

Demonstration fra Dansk Industri på Rådhuspladsen 16.00
Christiansborgs Slotsplads fra kl. 17.30 til 18.30.

Overalt i Europa har hundredetusinde af almenlige mennesker gået på gaden i protest mod to handelsaftaler: TTIP mellem EU og USA og CETA mellem EU og Canada. De to aftaler vil undergrave vores selvbestemmelsesret og gøre det muligt for store multinationale virksomheder at anlægge sag mod Danmark, hvis der er lovgivning, der kan mindste virksomhedens mulige fremtidige profit. Derfor er TTIP og CETA en alvorlig trussel mod vores demokratiske rettigheder og tilkæmpede standarder og rettigheder for miljø og klima, uddannelse, løn og arbejdsforhold samt fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse.
Deltag i kampen: Sig nej til TTIP og CETA.

Vi ses den 27. oktober.

Du kan også læse mere om TTIP og CETA her

Udtalelse fra ekstraordinær generalforsamling.

 Arbejdsmiljøstrejke i Norge d. 28. januar 2015

Undersøgelser viser, at et godt arbejdsmiljø betaler sig. Der er i de nordiske lande gennem faglig organisering skabt forbedringer af arbejdsmiljøet både gennem kollektive aftaler og gennem lovgivning. Den norske regering vil forringe arbejdsforholdene, når det gælder beskyttelse i forhold til arbejdstiden. Forringelserne omhandler:

  • Øget brug af midlertidige ansættelser
  • Længere arbejdsdage
  • Mere pålagt overarbejde
  • Mere arbejde på søndage

Den norske Regering har valgt, at overhøre anbefalinger fra fagbevægelse og fageksperter om konsekvenserne af forringelserne af arbejdstiden.

Regeringens forslag vil underminere indsatsen for et godt arbejdsmiljø for alle, skabe et mere usikkert arbejdsliv og give arbejdsgiverne mere magt, men mindre frihed til de ansatte.

En gennemførelse af regeringens ændringer af arbejdsmiljøloven vil fremme en udvikling, der ikke er til gavn for de ansatte og som ses undervejs i mange lande. Vi frygter at en lignende udvikling er på vej i Danmark i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område, hvor arbejdsgiverne ønsker øget fleksibilitet.

Derfor er det vigtigt at bakke op om den norske modstand.

Vi følger med interesse jeres bestræbelser på at forhindre forringelserne af arbejdsmiljøloven og giver vores fulde opbakning til jeres fælles kampagne og den politiske strejke d. 28. januar mod regeringens forslag.

Solidaritet på tværs af landegrænserne er vigtig – også når det gælder arbejdsmiljø.

Ovenstående blev enstemmigt vedtaget på AAA’s ekstraordinære generalforsamling den 24. januar 2015.

Mere information kan findes på denne hjemmeside:
http://mittarbeidsliv.no/