AAA´s studieture

Oversigt over studieture

1983 : Sovjetunionen                                                         

1985: Venskabsforeningen Danmark-Sovjet lavede arbejdsmiljø studietur, de fleste deltagere kom fra AAA. Læs rapporten her

1986: En forberedelsesgruppe tog til England, kontakter gennem Hazards Læs rapporten her

1987: England, Sheffield. Læs rapporten her

1989: Norditalien. Læs rapporten her

1991: Tyskland, Hamburg og Berlin. Læs rapporten her

1993: Spanien, Valencia og omegn. Læs rapporten her

1998: Polen. Læs rapporten her

1994 lavede AAA et genbesøg for spanierne i Danmark

Udtalelse fra den 15.ende European Work Hazards Konference

I forbindelse med afholdelse af EWHN´s 15. internationale arbejdsmiljøkonference i København den 20 – 22 september 2018, har 60 arbejdsmiljøprofessionelle og fagforeningsfolk fra hele Europa været samlet for at diskutere fremtidens arbejdsforhold i en digital tidsalder.

Både regeringer og fagforeninger er udfordret af en ny virkelighed.
Den digitale revolution muliggør udveksling af varer og tjenesteydelser udenfor myndigheders kontrol og fremmer vilkår, der ikke lever op til selv basale arbejdstager rettigheder:

– Working Poor, Parttime Workers, Migrant Workers etc. er begreber, som er blevet et livsvilkår for mange.

Med den nuværende udvikling vil elendigheden fortsætte og vokse.

Vi må derfor kræve at EU tager et opgør med ”better regulation” og i stedet tiltræder en social protokol, for at sikre grundlæggende arbejdstagerrettigheder – også i fremtidens jobs.

EWHN konference 2018

EWHN afholdt sin 15. arbejdsmiljøkonference i København.

In Copenhagen 60 working environment professionals and trade unionists were gathered at the 15th European Work Hazards Conference 20th – 22nd September 2018. They discussed the future of work in the digital era.
Both governments and trade unions are challenged by this new reality.
The digital revolution leads to a lack of control from national government of goods and services. It means that basic worker rights are neglected.
– Working poor, part-time workers, migrant workers etc are issues, which have become life conditions for many people.
Poverty will grow and increase in the background of this present development.
We must demand that EU confronts “Better regulation” and instead accepts a social protocol to secure the basic rights for workers – also in the digital era.

EWHN Konference 2016

Konferencen er som sædvanlig bygget op om 3 hovedaktiviteter:

 • Arbejdspladsbesøg
 • Workshops
 • Info-møder.

Arbejdspladsbesøg og workshops skal du vælge ved tilmeldingen. Tilmelding sker elektronisk her

Inden vi tager afsted holdes et møde med praktiske informationer mv.. Dette holdes den 11. maj kl. 17.00 i klubhuset, Dortheavej 39. Her vil der være praktiske oplysninger og nærmere information om konferencen.

Praktisk information:

For den danske delegation er det således, at der er afrejse torsdag og hjemrejse søndag med mindre der planlægges noget andet.

Torsdag aften er der fælles middag for den danske delegation tid og sted bliver du informeret om senere. Middag er inkluderet i prisen – mens drikkevarer er for egen regning.

Fredag starter konferencen med virksomhedsbesøg. Du vælger virksomhedsbesøg ved tilmelding. EWHN vil forsøge at sikre at man kommer på de ønskede besøg men ved overbookning kan det ske at man kommer på et andet virksomhedsbesøg. Det tilstræbes, at der er faglige repræsentanter til stede ved samtlige virksomhedsbesøg.

Virksomhederne/brancherne er:

 • Byggeplads
 • Skibsværft
 • Tung industri
 • Logistik og lager
 • Hospital
 • Offentlig transport (personer)
 • Havnen
 • Transport (gods)
 • Naturpleje
 • Sikkerhed på havnen, et besøg i deres arbejdsmiljøenhed

Fredag aften er der officiel åbning af konferencen.

Workhops:
Der er 10 workshops.

 • Stress
 • Rehabilitering – tilbage til arbejdet
 • Kønsforskelle i arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljørådgivning i EU
 • Social dumping
 • Internationalt arbejdsmiljø (gæster fra lande udenfor EU)
 • Arbejdsmiljøarbejdet lokalt på virksomhederne
 • Kemiske stoffer i containere
 • Helkropsvibrationer
 • TTIP

Derudover organiseres en række info-møder. Disse vælger man efter interesse i løbet af konferencen.
Der vil på konferencen i Rotterdam være særlige info-møder som holdes at inviterede gæster fra lande udenfor EU bl.a. Indien og Palæstina.
Prisen for konference fra torsdag til søndag er:

5800 kr. for enkeltværelse uden transport og

4000 kr. for dobbeltværelse uden transport.

Det er inkl. middag torsdag aften, måltider fredag, lørdag og søndag morgen. Det er uden drikkevarer.

 

Prisen er uden transport.

Hvis du gerne vil i dobbeltværelse med mangler en room-mate, så skriv til os, så skal vi nok være behjælpelige.

Konferencen foregår i Rotterdam bl.a. fordi der er en del industri i dette område og fordi det er et af de områder hvor fagbevægelsen i Holland står stærkest.

Konferencesproget er engelsk.

Selve konferencen foregår på:

Congress centre Engels
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

Vi bor på et hotel 20 meter længere nede af gaden og det er:

Holiday Express Inn Weena 121, 3013 CK Rotterdam

Transport til Rotterdam:

Der organiseres ikke fælles transport fra Danmark. Dette skyldes, at markedet for flyrejser er således, at man kan rejse billigere såfremt man bestiller enkeltvis end ved at arrangere en grupperejse.
AAA har i den forbindelse en klar forventning om at ingen benytter flyselskabet Ryan Air.

Det er lettest og billigst at flyve til Amsterdam og derefter tage toget til Rotterdam. Når man lander i Schiphol så følger man skiltet til togstationen og køber en billet til Rotterdam. Det tager 45-60 minutter med toget og koster 10-15 euro.

Når man ankommer til Rotterdam går man op til udgangen og går til venstre ned af gaden. Man skal blive på venstre side. Der er ca. 200 meter at gå.

Tilmeldingsfrist:
Der er frist for sidste tilmelding 5.maj 2016.

Ansøgning om støtte:
Det er muligt, at søge om støtte til delvis dækning af udgifterne i AAA. Send en ansøgning til bestyrelsen senest 20. februar 2016. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse og bestyrelsen forventer at folk der får støtter bidrager med noget aktivistarbejde. Dette aftales nærmere med bestyrelsen. Ansøgere med lav indtægt har fortrinsret til støtte.

Udtalelse fra ekstraordinær generalforsamling.

 Arbejdsmiljøstrejke i Norge d. 28. januar 2015

Undersøgelser viser, at et godt arbejdsmiljø betaler sig. Der er i de nordiske lande gennem faglig organisering skabt forbedringer af arbejdsmiljøet både gennem kollektive aftaler og gennem lovgivning. Den norske regering vil forringe arbejdsforholdene, når det gælder beskyttelse i forhold til arbejdstiden. Forringelserne omhandler:

 • Øget brug af midlertidige ansættelser
 • Længere arbejdsdage
 • Mere pålagt overarbejde
 • Mere arbejde på søndage

Den norske Regering har valgt, at overhøre anbefalinger fra fagbevægelse og fageksperter om konsekvenserne af forringelserne af arbejdstiden.

Regeringens forslag vil underminere indsatsen for et godt arbejdsmiljø for alle, skabe et mere usikkert arbejdsliv og give arbejdsgiverne mere magt, men mindre frihed til de ansatte.

En gennemførelse af regeringens ændringer af arbejdsmiljøloven vil fremme en udvikling, der ikke er til gavn for de ansatte og som ses undervejs i mange lande. Vi frygter at en lignende udvikling er på vej i Danmark i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område, hvor arbejdsgiverne ønsker øget fleksibilitet.

Derfor er det vigtigt at bakke op om den norske modstand.

Vi følger med interesse jeres bestræbelser på at forhindre forringelserne af arbejdsmiljøloven og giver vores fulde opbakning til jeres fælles kampagne og den politiske strejke d. 28. januar mod regeringens forslag.

Solidaritet på tværs af landegrænserne er vigtig – også når det gælder arbejdsmiljø.

Ovenstående blev enstemmigt vedtaget på AAA’s ekstraordinære generalforsamling den 24. januar 2015.

Mere information kan findes på denne hjemmeside:
http://mittarbeidsliv.no/

EWHN konference 2012

EWHN afholdt sin 12. arbejdsmiljøkonference fra den 9. til den 12. september 2010 i Leeds.

EWHN er arbejdsmiljøets græsrødder. 200 deltagere fra 16 lande diskuterede og udvekslede erfaringer om arbejdsmiljøet. Fra Europa var der deltagere fra Tyskland, Østrig, Italien, Norge, Sverige, Danmark, Estland og England og Skotland naturligvis. Fra oversøiske nationer var der deltagere fra Kina, USA, Mexico, Korea og Indien. Men inden konferencen startede blev vi præsenteret for virkeligheden. Der var arrangeret 9 arbejdspladsbesøg i Leeds og omegn.

Nedenfor kan du læse nogle indtryk fra konferencen

Niels Erik Danielsens indtryk fra et byggeplads besøg i Leeds

Madhu Dotta en aktivist fra Indien

STOP Social Dumping

Vandrende arbejdskraft – et stort og fælles problem i EU

Det åbne marked i EU har ført til at store grupper af arbejdere vandrer hen, hvor arbejdet er. Især fra de tidligere Øst-lande, hvor mange på grund af de fattige kår forsøger at finde jobs andre steder. Dette er forståeligt, men det skal sikres, at løn- og arbejdsforhold i de lande, som de vandrer til ikke dumpes – arbejdet skal udføres på lige vilkår, når det gælder løn, arbejdstid og arbejdsmiljø.

Læs om Ryan airs ankomst til kastrup her
Læs om erfaringerne fra byggebranchen her
Se AAA’s folder om social dumping her

AAA støtter derfor kravet om en social protokol i traktaten, som modvægt til arbejdskraftens fri bevægelighed – og den deraf følgende sociale dumping.
Se forslaget her
Links

Byggefagenes samvirke :
Artikler der sætter fokus på erfaringer med de løn- og arbejdsforhold, som udenlandske bygningsarbejdere bydes på job i Danmark. Se dem her
Internationalt fagligt arbejde og solidaritetsstøtte. Se artiklerne he

Hazards magazine

Clean Clothes Campaign (CCC). Kampagne for bedre arbejdsforhold i tekstilindustrien :
Storbritannien
Østrig