Viden om

AAA har en lang tradition for at udarbejde oplysende materialer om arbejdsmiljø, Især i 80*erne havde AAA mange udgivelser, da der på daværende tidspunkt manglede materialer om arbejdsmiljø. Behovet for pjecer og håndbøger er ikke længere så stort, idet institutioner om Arbejdstilsyn, branchearbejdsmiljøråd og fagforeninger i høj grad sørger for dette.

AAA har dig tradition for at udgive materialer i forbindelse med Arbejdsmiljøets Internationale Dag samt hvis der er områder, hvor der er behov for et kritisk indspark.

Nogle af de materialer som er udgivet gennem tiden findes nedenfor.

Internationalt Arbejdsmiljøarbejde

Kampen for bedre arbejdsmiljø har stået på gennem mange år. Arbejdet for at forbedre arbejdsmiljø foregår lokalt i de enkelte lande og på de enkelte virksomheder. I AAA mener vi dels at det er vigtigt, at lære af hinanden dels at arbejde for at påvirke de internationale organer som har betydning for arbejdsmiljøet. AAA  er medlem af  European Work Hazards Network (EWHN). EWHN ledes af en styregruppe som mødes 2-3 gange årligt. Medlemmer er pt. græsrodsnetværk fra Norge, Østrig, Tyskland, Holland, Skotland, England og Italien. Netværkets største aktivitet er planlægning af og afholdelse af konferencer for arbejdsmiljøaktivister. Konference finder sted med 2-3 års mellemrum. Den 12. konference finder sted i Bologna, Italien i 4-6 oktober 2013. Du kan læse mere om EWHN her: www.ewhn.eu

AAA er også aktiv i forhold til Arbejdsmiljøets Internationale Dag, der markeres hvert år den 28. april. PÅ engelsk kaldes dagen for Memorial  Workers Day. Dagen bakkes op om ILO. Udenlandske hjemme sider om denne dag: AAA’s hovedaktivitet den 28. april er uddeling af smædeprisen  ”Det forhåndende søm”. En pris som kan gå til en person, virksomhed eller organisation, der har gjort sig særlig bemærket i forhold til at sikre et ringe og dårligt arbejdsmiljø. Læs mere under om AAA.

Nyhedsbreve

AAA udsender løbende og efter behov nyhedsbrev. Nyhedsbrevet forholder sig kritisk til udviklingen indenfor arbejdsmiljøområdet og sigter også på at bringe historier og vinkler andre ikke gør. Emner, kritik og gode ideer til nyhedsbrevet kommer hovedsagelig fra bestyrelsen med alle ideer er velkomne og har du gode ideer så send os en mail. De fleste artikler skrives af journalist Hans Brinkmann, som er tilknyttet nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet er i elektronisk form – og man får det tilsendt som medlem. Andre interesserede kan få det tilsendt ved at tilmelde sig øverst på vores hjemmeside