STOP Social Dumping

Vandrende arbejdskraft – et stort og fælles problem i EU

Det åbne marked i EU har ført til at store grupper af arbejdere vandrer hen, hvor arbejdet er. Især fra de tidligere Øst-lande, hvor mange på grund af de fattige kår forsøger at finde jobs andre steder. Dette er forståeligt, men det skal sikres, at løn- og arbejdsforhold i de lande, som de vandrer til ikke dumpes – arbejdet skal udføres på lige vilkår, når det gælder løn, arbejdstid og arbejdsmiljø.

Læs om Ryan airs ankomst til kastrup her
Læs om erfaringerne fra byggebranchen her
Se AAA’s folder om social dumping her

AAA støtter derfor kravet om en social protokol i traktaten, som modvægt til arbejdskraftens fri bevægelighed – og den deraf følgende sociale dumping.
Se forslaget her
Links

Byggefagenes samvirke :
Artikler der sætter fokus på erfaringer med de løn- og arbejdsforhold, som udenlandske bygningsarbejdere bydes på job i Danmark. Se dem her
Internationalt fagligt arbejde og solidaritetsstøtte. Se artiklerne he

Hazards magazine

Clean Clothes Campaign (CCC). Kampagne for bedre arbejdsforhold i tekstilindustrien :
Storbritannien
Østrig

Der er lukket for kommentarer.