EWHN konference 2012

EWHN afholdt sin 12. arbejdsmiljøkonference fra den 9. til den 12. september 2010 i Leeds.

EWHN er arbejdsmiljøets græsrødder. 200 deltagere fra 16 lande diskuterede og udvekslede erfaringer om arbejdsmiljøet. Fra Europa var der deltagere fra Tyskland, Østrig, Italien, Norge, Sverige, Danmark, Estland og England og Skotland naturligvis. Fra oversøiske nationer var der deltagere fra Kina, USA, Mexico, Korea og Indien. Men inden konferencen startede blev vi præsenteret for virkeligheden. Der var arrangeret 9 arbejdspladsbesøg i Leeds og omegn.

Nedenfor kan du læse nogle indtryk fra konferencen

Niels Erik Danielsens indtryk fra et byggeplads besøg i Leeds

Madhu Dotta en aktivist fra Indien

STOP Social Dumping

Vandrende arbejdskraft – et stort og fælles problem i EU

Det åbne marked i EU har ført til at store grupper af arbejdere vandrer hen, hvor arbejdet er. Især fra de tidligere Øst-lande, hvor mange på grund af de fattige kår forsøger at finde jobs andre steder. Dette er forståeligt, men det skal sikres, at løn- og arbejdsforhold i de lande, som de vandrer til ikke dumpes – arbejdet skal udføres på lige vilkår, når det gælder løn, arbejdstid og arbejdsmiljø.

Læs om Ryan airs ankomst til kastrup her
Læs om erfaringerne fra byggebranchen her
Se AAA’s folder om social dumping her

AAA støtter derfor kravet om en social protokol i traktaten, som modvægt til arbejdskraftens fri bevægelighed – og den deraf følgende sociale dumping.
Se forslaget her
Links

Byggefagenes samvirke :
Artikler der sætter fokus på erfaringer med de løn- og arbejdsforhold, som udenlandske bygningsarbejdere bydes på job i Danmark. Se dem her
Internationalt fagligt arbejde og solidaritetsstøtte. Se artiklerne he

Hazards magazine

Clean Clothes Campaign (CCC). Kampagne for bedre arbejdsforhold i tekstilindustrien :
Storbritannien
Østrig

Om det europæiske netværk

European Work Hazard Network (EWHN). Det europæiske arbejdsmiljønetværk for aktive arbejdsmiljøfolk.

EWHN arrangere ca. hvert andet år en konference, du kan se omtale af tidligere konferencer her på siden, samt finde information om den næste.

EWHN har udarbejdet et charter som du kan læse her.