Udtalelse fra ekstraordinær generalforsamling.

 Arbejdsmiljøstrejke i Norge d. 28. januar 2015

Undersøgelser viser, at et godt arbejdsmiljø betaler sig. Der er i de nordiske lande gennem faglig organisering skabt forbedringer af arbejdsmiljøet både gennem kollektive aftaler og gennem lovgivning. Den norske regering vil forringe arbejdsforholdene, når det gælder beskyttelse i forhold til arbejdstiden. Forringelserne omhandler:

  • Øget brug af midlertidige ansættelser
  • Længere arbejdsdage
  • Mere pålagt overarbejde
  • Mere arbejde på søndage

Den norske Regering har valgt, at overhøre anbefalinger fra fagbevægelse og fageksperter om konsekvenserne af forringelserne af arbejdstiden.

Regeringens forslag vil underminere indsatsen for et godt arbejdsmiljø for alle, skabe et mere usikkert arbejdsliv og give arbejdsgiverne mere magt, men mindre frihed til de ansatte.

En gennemførelse af regeringens ændringer af arbejdsmiljøloven vil fremme en udvikling, der ikke er til gavn for de ansatte og som ses undervejs i mange lande. Vi frygter at en lignende udvikling er på vej i Danmark i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område, hvor arbejdsgiverne ønsker øget fleksibilitet.

Derfor er det vigtigt at bakke op om den norske modstand.

Vi følger med interesse jeres bestræbelser på at forhindre forringelserne af arbejdsmiljøloven og giver vores fulde opbakning til jeres fælles kampagne og den politiske strejke d. 28. januar mod regeringens forslag.

Solidaritet på tværs af landegrænserne er vigtig – også når det gælder arbejdsmiljø.

Ovenstående blev enstemmigt vedtaget på AAA’s ekstraordinære generalforsamling den 24. januar 2015.

Mere information kan findes på denne hjemmeside:
http://mittarbeidsliv.no/

Der er lukket for kommentarer.