AAA indbyder til årsmøde den 6. apil 2019

På årsmødet fastholder vores fokus på årsager og konsekvenser af det prekære arbejdsmarkedet – og vi fastholder ligeledes vores fokus på det psykiske arbejdsmiljø – denne gang med en kritisk vinkel på den stigende individualisering.


Program:
9.30-10.00 – Indskrivning og morgenmad
10.00-12.00 Birger Steen Nielsen RUC: Oplægget er et forsøg på at give et bud på hvordan vi kan forstå tendensen til udbredelse af prekært arbejde som et arbejdsmarkedsfænomen der hænger sammen med mere omfattende samfundsmæssige forhold. Hvis vi vil sætte os til modværge mod prekarisering, må vi diskutere nogle basale dynamikker i økonomien og på arbejdsmarkedet – og også i arbejdsmarkedspolitikken, herunder aktiveringsregimet. Men vi må samtidig også have et blik for anderledes sociale og kulturelle ændringer forandringer, bl.a. ønsker og holdninger i forhold til ”at arbejde”: ønsker om en fri tid. Det kan vi ikke overlade til neoliberalisterne. Hertil kommer så hele bæredygtighedsspørgsmålet. Det er afgørende at se de indre sammenhænge mellem disse forskellige dimensioner og forbinde dem i en radikal reformpolitik.”
12.00-13.00 Frokost
13.00-15.00 Christian Koch professor ved Chalmers tekniske højskole (oplægget holdes på dansk): Arbejdsmiljøet i Sverige. En række svenske forskere er kommet med et samlet bud på udviklingen i det svenske arbejdsmiljø. Christian Koch har selv haft fokus på udviklingen i den svenske byggebranche, men vil brede perspektivet ud til det samlede svenske arbejdsmarked.

Mødet afholdes i 3F København; Peter Ipsens Allé nr. 27, 2. sal, 2400 København Nv


Tilmelding sker på aaa@aktionsgruppen.dk senest den 28. februar. Det koster 100 kr. at deltage – studerende, pensionister o.lign. 50,00 kr. Der betales ved indgangen – kontant eller mobilpay.


Der er lukket for kommentarer.