Asbestudsættelse fører til 16 års fængsel for 2 virksomhedsejere.

Retten i Torino har idømt 2 virksomhedsejere 16 års fængsel samt økonomiske kompensationer til bl.a. ofre for asbestudsættelse.

Asbest er blevet anvendt i produktion af eternit siden 1901. Siden 1962 har det været veldokumenteret at udsættelse for asbest kunne medføre lungekræft eller lungehindekræft. Ejerne af en eternitfabrikken Eternit og Fibront fremstillede eternit med indhold af asbest indtil 1986.

Den schweiziske milliardær Schmidheiny og den belgiske Baron Louis De Cartier er blevet idømt 16 års fængsel for at undlade at oplyse medarbejdere om de sundhedsskadelige konsekvenser af asbest og for at forurene i miljøet (der er bl.a. blevet anvendt asbest i fortovsbelægning, hvor udsættelsen af asbest sker, når belægningen slides og det støver).

Retssagen varede i mere end 2 år og der var 65 høringer.

Asbestskandalen berører mere end 2000 personer. Der er givet en række kompensationer bl.a. 25 millioner Euro til ofre og slægtninge til disse.

Læs mere her : http://buggstories.wordpress.com/

Der er lukket for kommentarer.