STOP TTIP & CETA

Demonstration fra Dansk Industri på Rådhuspladsen 16.00
Christiansborgs Slotsplads fra kl. 17.30 til 18.30.

Overalt i Europa har hundredetusinde af almenlige mennesker gået på gaden i protest mod to handelsaftaler: TTIP mellem EU og USA og CETA mellem EU og Canada. De to aftaler vil undergrave vores selvbestemmelsesret og gøre det muligt for store multinationale virksomheder at anlægge sag mod Danmark, hvis der er lovgivning, der kan mindste virksomhedens mulige fremtidige profit. Derfor er TTIP og CETA en alvorlig trussel mod vores demokratiske rettigheder og tilkæmpede standarder og rettigheder for miljø og klima, uddannelse, løn og arbejdsforhold samt fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse.
Deltag i kampen: Sig nej til TTIP og CETA.

Vi ses den 27. oktober.

Du kan også læse mere om TTIP og CETA her

Metodeudvalgets rapport

I 1995 nedsatte den daværende regering et treparts udvalg der skulle se på Arbejdstilsynets håndtering af det psykiske arbejdsmiljø. Det primære resultat var dengang en opdeling i det som Arbejdstilsynet måtte forhold og det de forhold som arbejdstilsynet ikke måtte gå ind i.

Der er ikke sket de store ændringer siden da, dog blev det ved en lovændringer beslutte at gøre mobning og chikane til et område, som virksomhederne er forpligtet til at forebygge i forhold til, og det er derfor også blevet et område som Arbejdstilsynet skal gå ind i.

Via linket nedenfor kan du læse metodeudvalgets rapport.

Psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet

EWHN Konference 2016

Konferencen er som sædvanlig bygget op om 3 hovedaktiviteter:

 • Arbejdspladsbesøg
 • Workshops
 • Info-møder.

Arbejdspladsbesøg og workshops skal du vælge ved tilmeldingen. Tilmelding sker elektronisk her

Inden vi tager afsted holdes et møde med praktiske informationer mv.. Dette holdes den 11. maj kl. 17.00 i klubhuset, Dortheavej 39. Her vil der være praktiske oplysninger og nærmere information om konferencen.

Praktisk information:

For den danske delegation er det således, at der er afrejse torsdag og hjemrejse søndag med mindre der planlægges noget andet.

Torsdag aften er der fælles middag for den danske delegation tid og sted bliver du informeret om senere. Middag er inkluderet i prisen – mens drikkevarer er for egen regning.

Fredag starter konferencen med virksomhedsbesøg. Du vælger virksomhedsbesøg ved tilmelding. EWHN vil forsøge at sikre at man kommer på de ønskede besøg men ved overbookning kan det ske at man kommer på et andet virksomhedsbesøg. Det tilstræbes, at der er faglige repræsentanter til stede ved samtlige virksomhedsbesøg.

Virksomhederne/brancherne er:

 • Byggeplads
 • Skibsværft
 • Tung industri
 • Logistik og lager
 • Hospital
 • Offentlig transport (personer)
 • Havnen
 • Transport (gods)
 • Naturpleje
 • Sikkerhed på havnen, et besøg i deres arbejdsmiljøenhed

Fredag aften er der officiel åbning af konferencen.

Workhops:
Der er 10 workshops.

 • Stress
 • Rehabilitering – tilbage til arbejdet
 • Kønsforskelle i arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljørådgivning i EU
 • Social dumping
 • Internationalt arbejdsmiljø (gæster fra lande udenfor EU)
 • Arbejdsmiljøarbejdet lokalt på virksomhederne
 • Kemiske stoffer i containere
 • Helkropsvibrationer
 • TTIP

Derudover organiseres en række info-møder. Disse vælger man efter interesse i løbet af konferencen.
Der vil på konferencen i Rotterdam være særlige info-møder som holdes at inviterede gæster fra lande udenfor EU bl.a. Indien og Palæstina.
Prisen for konference fra torsdag til søndag er:

5800 kr. for enkeltværelse uden transport og

4000 kr. for dobbeltværelse uden transport.

Det er inkl. middag torsdag aften, måltider fredag, lørdag og søndag morgen. Det er uden drikkevarer.

 

Prisen er uden transport.

Hvis du gerne vil i dobbeltværelse med mangler en room-mate, så skriv til os, så skal vi nok være behjælpelige.

Konferencen foregår i Rotterdam bl.a. fordi der er en del industri i dette område og fordi det er et af de områder hvor fagbevægelsen i Holland står stærkest.

Konferencesproget er engelsk.

Selve konferencen foregår på:

Congress centre Engels
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

Vi bor på et hotel 20 meter længere nede af gaden og det er:

Holiday Express Inn Weena 121, 3013 CK Rotterdam

Transport til Rotterdam:

Der organiseres ikke fælles transport fra Danmark. Dette skyldes, at markedet for flyrejser er således, at man kan rejse billigere såfremt man bestiller enkeltvis end ved at arrangere en grupperejse.
AAA har i den forbindelse en klar forventning om at ingen benytter flyselskabet Ryan Air.

Det er lettest og billigst at flyve til Amsterdam og derefter tage toget til Rotterdam. Når man lander i Schiphol så følger man skiltet til togstationen og køber en billet til Rotterdam. Det tager 45-60 minutter med toget og koster 10-15 euro.

Når man ankommer til Rotterdam går man op til udgangen og går til venstre ned af gaden. Man skal blive på venstre side. Der er ca. 200 meter at gå.

Tilmeldingsfrist:
Der er frist for sidste tilmelding 5.maj 2016.

Ansøgning om støtte:
Det er muligt, at søge om støtte til delvis dækning af udgifterne i AAA. Send en ansøgning til bestyrelsen senest 20. februar 2016. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse og bestyrelsen forventer at folk der får støtter bidrager med noget aktivistarbejde. Dette aftales nærmere med bestyrelsen. Ansøgere med lav indtægt har fortrinsret til støtte.

Udtalelse fra ekstraordinær generalforsamling.

 Arbejdsmiljøstrejke i Norge d. 28. januar 2015

Undersøgelser viser, at et godt arbejdsmiljø betaler sig. Der er i de nordiske lande gennem faglig organisering skabt forbedringer af arbejdsmiljøet både gennem kollektive aftaler og gennem lovgivning. Den norske regering vil forringe arbejdsforholdene, når det gælder beskyttelse i forhold til arbejdstiden. Forringelserne omhandler:

 • Øget brug af midlertidige ansættelser
 • Længere arbejdsdage
 • Mere pålagt overarbejde
 • Mere arbejde på søndage

Den norske Regering har valgt, at overhøre anbefalinger fra fagbevægelse og fageksperter om konsekvenserne af forringelserne af arbejdstiden.

Regeringens forslag vil underminere indsatsen for et godt arbejdsmiljø for alle, skabe et mere usikkert arbejdsliv og give arbejdsgiverne mere magt, men mindre frihed til de ansatte.

En gennemførelse af regeringens ændringer af arbejdsmiljøloven vil fremme en udvikling, der ikke er til gavn for de ansatte og som ses undervejs i mange lande. Vi frygter at en lignende udvikling er på vej i Danmark i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område, hvor arbejdsgiverne ønsker øget fleksibilitet.

Derfor er det vigtigt at bakke op om den norske modstand.

Vi følger med interesse jeres bestræbelser på at forhindre forringelserne af arbejdsmiljøloven og giver vores fulde opbakning til jeres fælles kampagne og den politiske strejke d. 28. januar mod regeringens forslag.

Solidaritet på tværs af landegrænserne er vigtig – også når det gælder arbejdsmiljø.

Ovenstående blev enstemmigt vedtaget på AAA’s ekstraordinære generalforsamling den 24. januar 2015.

Mere information kan findes på denne hjemmeside:
http://mittarbeidsliv.no/