Internationalt Arbejdsmiljøarbejde

Kampen for bedre arbejdsmiljø har stået på gennem mange år. Arbejdet for at forbedre arbejdsmiljø foregår lokalt i de enkelte lande og på de enkelte virksomheder. I AAA mener vi dels at det er vigtigt, at lære af hinanden dels at arbejde for at påvirke de internationale organer som har betydning for arbejdsmiljøet. AAA  er medlem af  European Work Hazards Network (EWHN). EWHN ledes af en styregruppe som mødes 2-3 gange årligt. Medlemmer er pt. græsrodsnetværk fra Norge, Østrig, Tyskland, Holland, Skotland, England og Italien. Netværkets største aktivitet er planlægning af og afholdelse af konferencer for arbejdsmiljøaktivister. Konference finder sted med 2-3 års mellemrum. Den 12. konference finder sted i Bologna, Italien i 4-6 oktober 2013. Du kan læse mere om EWHN her: www.ewhn.eu

AAA er også aktiv i forhold til Arbejdsmiljøets Internationale Dag, der markeres hvert år den 28. april. PÅ engelsk kaldes dagen for Memorial  Workers Day. Dagen bakkes op om ILO. Udenlandske hjemme sider om denne dag: AAA’s hovedaktivitet den 28. april er uddeling af smædeprisen  ”Det forhåndende søm”. En pris som kan gå til en person, virksomhed eller organisation, der har gjort sig særlig bemærket i forhold til at sikre et ringe og dårligt arbejdsmiljø. Læs mere under om AAA.

Der er lukket for kommentarer.