Generalforsamling maj 2008

Referat fra AAA’s ordinære generalforsamling den 20. maj 2008.

AAA’s formand, Freddy Ridderhaugen indledte med at byde velkommen til de 18 fremmødte til generalforsamlingen på Aktionsgruppens nye adresse i LPSF’s faglige klubhus på Dortheavej, og takkede fagforeningen for gæstfriheden. Samtidig sendtes en varm tak til TIB for mange gode år i huset, ”den gamle smedje” i Valby. Læs resten

Generalforsamling maj 2007

AAA ´s generalforsamling den 30. maj 2007.

Der deltog ca. 20 medlemmer.

Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste Generalforsamling 4. Beretning fra bestyrelsen 5. Regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af revisorer og suppleant 8. Eventuelt Læs resten