Faglig aktivitet om arbejdsmiljø, Kbh, 1977, 32 s.

Pjecen fortæller om flere konkrete eksempler på faglige arbejdsmiljøaktiviteter, eksempelvis, Aktivitetsfonden på Bdrd. Gram A/S, Byggefagenes sikkerhedspatrulje, kemiske stoffer på hospital, miljøgruppen på B&W, asbestsagen på Herlev sygehus, de arbejdsløses blokade ved Hyldespjældet, strejken på Conmax A/S. Pjecens lutter med at fortælle om overgreb mod aktive tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter og am det fagretslige system.

faglig aktivitet om arbejdsmiljø, 1977

Der er lukket for kommentarer.