Velkommen til Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere

I øjeblikket bliver en frihandelsaftale forhandlet mellem USA og EU, The transatalantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Aftalen omtales også som et transatlantisk indre marked. Den fremlægges som en frihandelsaftale, men handler først og fremmet om investeringslempelser for de store multinationale virksomheder. Aftalen ser på nuværende tidspunkt ud til at ville presse mange europæiske arbejdstagere ud af arbejdsmarkedet samt dumpe lønninger og arbejdsmiljø ved at spille lavtlønnede amerikanere uden grundlæggende arbejdstagerrettigheder ud mod organiserede og bedre betalte europæere, hvilket i så fald vil gå værst ud over de nordiske lande.  Den europæiske fagbevægelse (ETUC) kæmper sammen med den svækkede amerikanske fagbevægelse imod aftalen – se deres argumenter for hvorfor på dette link

Heldigvis kæmper mange NGO’ere, borgere, fagforeninger og politikere i det øvrige EU mod aftalen. Se f.eks. en video på engelsk fra en europæisk NGO bevægelse (CEO) om det seneste læk fra forhandlingerne:

En af de mange måder, hvorpå du kan vise sin modstand er ved at give din underskrift til Stop TTIP bevægelsen, som du kan se en annonce for nedenfor.

Du er også velkommen til at give dit besyv med i den gryende danske modstand, hvor AAA er repræsenteret i TTIP netværket i Danmark. Se hjemmesiden:  www.ttip.dk