Nyhedsbreve

AAA udsender løbende og efter behov nyhedsbrev. Nyhedsbrevet forholder sig kritisk til udviklingen indenfor arbejdsmiljøområdet og sigter også på at bringe historier og vinkler andre ikke gør. Emner, kritik og gode ideer til nyhedsbrevet kommer hovedsagelig fra bestyrelsen med alle ideer er velkomne og har du gode ideer så send os en mail. De fleste artikler skrives af journalist Hans Brinkmann, som er tilknyttet nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet er i elektronisk form – og man får det tilsendt som medlem. Andre interesserede kan få det tilsendt ved at tilmelde sig øverst på vores hjemmeside

 

SKÆREVÆSKER SUNDHED AKTIVITET

København 1982, 97 sider, oplag

Ill.: Thomas Kruse, Dea Trier Mørk

Fotos: 2. Maj, Fritz Nielsen, Elektronikgruppen – RUC

Pjecen er en meget grundig gennemgang af, hvad skærevæsker er kemisk og teknisk, og af mulige påvirkninger af helbredet. Pjecen er skrevet på baggrund af en skæreoliekonference i 1980, afholdt af en række fagforeninger og AAA København og Fyn samt Samarbejdet mellem arbejdere og akademikere, Århus

SKÆREVÆSKER SUNDHED AKTIVITET