Årsmøde og generalforsamling

Søndag den 21-5-17 kl. 10.00-15.00 i Klubhuset, Dortheavej 39, 2400 København Nv

På årsmødet sættes fokus på 2 aktuelle emner. Nedskæringer i Arbejdstilsynet og forebyggelse af nær-vedulykke.

Arbejdstilsynet har gennem mange år været plaget af nedskæringer og ad-hoc bevillinger Dette har haft konsekvenser for kvaliteten og stabiliteten. Arbejdstilsynet er en vigtig aktør, når det handler om at skabe godt arbejdsmiljø. Der lægges op til en debat af hvad der kan gøres for at sikre et godt Arbejdstilsyn

Antallet af arbejdsulykker er på det lange stræk faldet, men det er stadig lang vej – og i nogle brancher er antallet af ulykker stigende eller stagnerede. Derfor sættes fokus på, hvordan vi kan arbejde forebyggende med fokus på nærved-ulykker.

Program:

Kl. 9.30-10.00 Indskrivning og morgenkaffe

Kl. 10.00-11.30 Drøftelse af udviklingen i Arbejdstilsynet. Der er et oplæg til debat.

Kl. 11.30-12.30 Forebyggelse af nærved-ulykker – erfaringer fra byggebranchen ved Niels Erik Danielsen Bam-bus.

Kl. 12.30-13.30 Frokost

Kl. 13.30- ca. 15.00 Generalforsamling

Tilmelding til årsmøde og generalforsamling ved at udfylde tilmeldingsblanken her og senest den 18. maj.

Pris for frokost deltagelse incl. frokost 75,00 kr. Studerende, pensionister o.lign. 50,00 kr.

Vel Mødt

Bestyrelsen

Generalforsamling maj 2008

Referat fra AAA’s ordinære generalforsamling den 20. maj 2008.

AAA’s formand, Freddy Ridderhaugen indledte med at byde velkommen til de 18 fremmødte til generalforsamlingen på Aktionsgruppens nye adresse i LPSF’s faglige klubhus på Dortheavej, og takkede fagforeningen for gæstfriheden. Samtidig sendtes en varm tak til TIB for mange gode år i huset, ”den gamle smedje” i Valby. Læs resten

Generalforsamling maj 2007

AAA ´s generalforsamling den 30. maj 2007.

Der deltog ca. 20 medlemmer.

Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste Generalforsamling 4. Beretning fra bestyrelsen 5. Regnskab 6. Indkomne forslag 7. Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af revisorer og suppleant 8. Eventuelt Læs resten