Arbejdsmiljø og fosterskader, Kbh, 24 sider, 1981 og Arbejdsmiljø og fosterskader, Kbh, 32 sider, 1982 Ill.: Claes Movin

 

Pjecerne er stort set ens, der er en bedre typografi i 2. udgaven, som her er scannet. I pjecen gennemgås hvordan skaderne kan ske på kønskirtler og fostre, hvad man selv kan gøre for at undgå skaderne og der opfordres til fælles kamp for et ufarligt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø og fosterskader 1982

 

 

Faglig aktivitet om arbejdsmiljø, Kbh, 1977, 32 s.

Pjecen fortæller om flere konkrete eksempler på faglige arbejdsmiljøaktiviteter, eksempelvis, Aktivitetsfonden på Bdrd. Gram A/S, Byggefagenes sikkerhedspatrulje, kemiske stoffer på hospital, miljøgruppen på B&W, asbestsagen på Herlev sygehus, de arbejdsløses blokade ved Hyldespjældet, strejken på Conmax A/S. Pjecens lutter med at fortælle om overgreb mod aktive tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter og am det fagretslige system.

faglig aktivitet om arbejdsmiljø, 1977