AAA indbyder til årsmøde den 6. apil 2019

På årsmødet fastholder vores fokus på årsager og konsekvenser af det prekære arbejdsmarkedet – og vi fastholder ligeledes vores fokus på det psykiske arbejdsmiljø – denne gang med en kritisk vinkel på den stigende individualisering.


Program:
9.30-10.00 – Indskrivning og morgenmad
10.00-12.00 Birger Steen Nielsen RUC: Oplægget er et forsøg på at give et bud på hvordan vi kan forstå tendensen til udbredelse af prekært arbejde som et arbejdsmarkedsfænomen der hænger sammen med mere omfattende samfundsmæssige forhold. Hvis vi vil sætte os til modværge mod prekarisering, må vi diskutere nogle basale dynamikker i økonomien og på arbejdsmarkedet – og også i arbejdsmarkedspolitikken, herunder aktiveringsregimet. Men vi må samtidig også have et blik for anderledes sociale og kulturelle ændringer forandringer, bl.a. ønsker og holdninger i forhold til ”at arbejde”: ønsker om en fri tid. Det kan vi ikke overlade til neoliberalisterne. Hertil kommer så hele bæredygtighedsspørgsmålet. Det er afgørende at se de indre sammenhænge mellem disse forskellige dimensioner og forbinde dem i en radikal reformpolitik.”
12.00-13.00 Frokost
13.00-15.00 Christian Koch professor ved Chalmers tekniske højskole (oplægget holdes på dansk): Arbejdsmiljøet i Sverige. En række svenske forskere er kommet med et samlet bud på udviklingen i det svenske arbejdsmiljø. Christian Koch har selv haft fokus på udviklingen i den svenske byggebranche, men vil brede perspektivet ud til det samlede svenske arbejdsmarked.

Mødet afholdes i 3F København; Peter Ipsens Allé nr. 27, 2. sal, 2400 København Nv


Tilmelding sker på aaa@aktionsgruppen.dk senest den 28. februar. Det koster 100 kr. at deltage – studerende, pensionister o.lign. 50,00 kr. Der betales ved indgangen – kontant eller mobilpay.


Udtalelse fra den 15.ende European Work Hazards Konference

I forbindelse med afholdelse af EWHN´s 15. internationale arbejdsmiljøkonference i København den 20 – 22 september 2018, har 60 arbejdsmiljøprofessionelle og fagforeningsfolk fra hele Europa været samlet for at diskutere fremtidens arbejdsforhold i en digital tidsalder.

Både regeringer og fagforeninger er udfordret af en ny virkelighed.
Den digitale revolution muliggør udveksling af varer og tjenesteydelser udenfor myndigheders kontrol og fremmer vilkår, der ikke lever op til selv basale arbejdstager rettigheder:

– Working Poor, Parttime Workers, Migrant Workers etc. er begreber, som er blevet et livsvilkår for mange.

Med den nuværende udvikling vil elendigheden fortsætte og vokse.

Vi må derfor kræve at EU tager et opgør med ”better regulation” og i stedet tiltræder en social protokol, for at sikre grundlæggende arbejdstagerrettigheder – også i fremtidens jobs.

STOP TTIP & CETA

Demonstration fra Dansk Industri på Rådhuspladsen 16.00
Christiansborgs Slotsplads fra kl. 17.30 til 18.30.

Overalt i Europa har hundredetusinde af almenlige mennesker gået på gaden i protest mod to handelsaftaler: TTIP mellem EU og USA og CETA mellem EU og Canada. De to aftaler vil undergrave vores selvbestemmelsesret og gøre det muligt for store multinationale virksomheder at anlægge sag mod Danmark, hvis der er lovgivning, der kan mindste virksomhedens mulige fremtidige profit. Derfor er TTIP og CETA en alvorlig trussel mod vores demokratiske rettigheder og tilkæmpede standarder og rettigheder for miljø og klima, uddannelse, løn og arbejdsforhold samt fødevaresikkerhed og forbrugerbeskyttelse.
Deltag i kampen: Sig nej til TTIP og CETA.

Vi ses den 27. oktober.

Du kan også læse mere om TTIP og CETA her

Metodeudvalgets rapport

I 1995 nedsatte den daværende regering et treparts udvalg der skulle se på Arbejdstilsynets håndtering af det psykiske arbejdsmiljø. Det primære resultat var dengang en opdeling i det som Arbejdstilsynet måtte forhold og det de forhold som arbejdstilsynet ikke måtte gå ind i.

Der er ikke sket de store ændringer siden da, dog blev det ved en lovændringer beslutte at gøre mobning og chikane til et område, som virksomhederne er forpligtet til at forebygge i forhold til, og det er derfor også blevet et område som Arbejdstilsynet skal gå ind i.

Via linket nedenfor kan du læse metodeudvalgets rapport.

Psykosociale risikofaktorer i arbejdslivet

EWHN Konference 2016

Konferencen er som sædvanlig bygget op om 3 hovedaktiviteter:

 • Arbejdspladsbesøg
 • Workshops
 • Info-møder.

Arbejdspladsbesøg og workshops skal du vælge ved tilmeldingen. Tilmelding sker elektronisk her

Inden vi tager afsted holdes et møde med praktiske informationer mv.. Dette holdes den 11. maj kl. 17.00 i klubhuset, Dortheavej 39. Her vil der være praktiske oplysninger og nærmere information om konferencen.

Praktisk information:

For den danske delegation er det således, at der er afrejse torsdag og hjemrejse søndag med mindre der planlægges noget andet.

Torsdag aften er der fælles middag for den danske delegation tid og sted bliver du informeret om senere. Middag er inkluderet i prisen – mens drikkevarer er for egen regning.

Fredag starter konferencen med virksomhedsbesøg. Du vælger virksomhedsbesøg ved tilmelding. EWHN vil forsøge at sikre at man kommer på de ønskede besøg men ved overbookning kan det ske at man kommer på et andet virksomhedsbesøg. Det tilstræbes, at der er faglige repræsentanter til stede ved samtlige virksomhedsbesøg.

Virksomhederne/brancherne er:

 • Byggeplads
 • Skibsværft
 • Tung industri
 • Logistik og lager
 • Hospital
 • Offentlig transport (personer)
 • Havnen
 • Transport (gods)
 • Naturpleje
 • Sikkerhed på havnen, et besøg i deres arbejdsmiljøenhed

Fredag aften er der officiel åbning af konferencen.

Workhops:
Der er 10 workshops.

 • Stress
 • Rehabilitering – tilbage til arbejdet
 • Kønsforskelle i arbejdsmiljø
 • Arbejdsmiljørådgivning i EU
 • Social dumping
 • Internationalt arbejdsmiljø (gæster fra lande udenfor EU)
 • Arbejdsmiljøarbejdet lokalt på virksomhederne
 • Kemiske stoffer i containere
 • Helkropsvibrationer
 • TTIP

Derudover organiseres en række info-møder. Disse vælger man efter interesse i løbet af konferencen.
Der vil på konferencen i Rotterdam være særlige info-møder som holdes at inviterede gæster fra lande udenfor EU bl.a. Indien og Palæstina.
Prisen for konference fra torsdag til søndag er:

5800 kr. for enkeltværelse uden transport og

4000 kr. for dobbeltværelse uden transport.

Det er inkl. middag torsdag aften, måltider fredag, lørdag og søndag morgen. Det er uden drikkevarer.

 

Prisen er uden transport.

Hvis du gerne vil i dobbeltværelse med mangler en room-mate, så skriv til os, så skal vi nok være behjælpelige.

Konferencen foregår i Rotterdam bl.a. fordi der er en del industri i dette område og fordi det er et af de områder hvor fagbevægelsen i Holland står stærkest.

Konferencesproget er engelsk.

Selve konferencen foregår på:

Congress centre Engels
Stationsplein 45
3013 AK Rotterdam

Vi bor på et hotel 20 meter længere nede af gaden og det er:

Holiday Express Inn Weena 121, 3013 CK Rotterdam

Transport til Rotterdam:

Der organiseres ikke fælles transport fra Danmark. Dette skyldes, at markedet for flyrejser er således, at man kan rejse billigere såfremt man bestiller enkeltvis end ved at arrangere en grupperejse.
AAA har i den forbindelse en klar forventning om at ingen benytter flyselskabet Ryan Air.

Det er lettest og billigst at flyve til Amsterdam og derefter tage toget til Rotterdam. Når man lander i Schiphol så følger man skiltet til togstationen og køber en billet til Rotterdam. Det tager 45-60 minutter med toget og koster 10-15 euro.

Når man ankommer til Rotterdam går man op til udgangen og går til venstre ned af gaden. Man skal blive på venstre side. Der er ca. 200 meter at gå.

Tilmeldingsfrist:
Der er frist for sidste tilmelding 5.maj 2016.

Ansøgning om støtte:
Det er muligt, at søge om støtte til delvis dækning af udgifterne i AAA. Send en ansøgning til bestyrelsen senest 20. februar 2016. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse og bestyrelsen forventer at folk der får støtter bidrager med noget aktivistarbejde. Dette aftales nærmere med bestyrelsen. Ansøgere med lav indtægt har fortrinsret til støtte.